image1 image2 image3
logo

CEPIK - już niedługo bez dowodu rejestracyjnego i polisy

Zbliża się koniec mandatów za brak papierowej wersji dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi dane o naszym pojeździe w systemie informatycznym.

Obecnie – zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń – jeśli osoba prowadząca pojazd na drodze publicznej nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Z reguły policjanci przyznają po 50 zł kary za brak dowodu rejestracyjnego czy polisy OC.

Jest duża szansa, że zmiany wejdą w życi w tym roki i nie będziemy musieli wozić ze sobą dowody rejectracyjnego czy policy OC. Niestety wśród wymienanych dokumentów nie ma prawa jazdy, więc kierowca będzie je musiał posiadać podczas kontroli (chociaż są infomację, że prawo jazdy również ma być dostępne w wersji elektronicznej)

CEPIK ma zawierać wszystkie informacja na temat pojazdu i kierowcy. Co ważne, CEPIK nie jest zintegrowany z zagranicznymi bazami, dlatego podczas wyjazdów należy posiadać oryginalne dokumnety przy sobie.

 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

2013 - 2018  Polish|Works - Polska Scena Tuningowa  
Foto background site by Łukasz Elszkowski

stat4u